måndag, april 13, 2009

Lyft blicken NU

Jämnt hög arbetsbelastning, tajta deadlines och högt tempo gör att det är svårt att föra interna diskussioner om verksamhetens nuläge och framtid. Klassiskt. Det är lättare att kopiera förra årets upplägg med smärre förändringar trots att behovet av reflektion och kreativa omruskningar är påträngande.

För två år sen pitchade jag en idé för min dåvarande chef. Premissen var "Om vi satsar digitalt nu kan vi vinna mycket för en relativt liten insats." Responsen var lagom het och tyvärr drunknade förslaget i ett "kanske senare" och en arsenal av analoga prestationer som skulle genomföras utan direkt reflektion.

Idén utgår ifrån en informationsavdelnings behov men torde vara applicerbar på andra typer av verksamheter också:

Avsätt minst en halvtidstjänst, helst en heltid, i ditt företag, organisation eller avdelning för att bevaka digital utveckling utifrån era specifika behov/utgångspunkter. Den här tjänsten skall även samordna aktiviteter för att medvetandegöra hur samhälle och marknad förändras så att en intern diskussion om hur organisationen/avdelningen bör förhålla sig till detta kan inledas.

Kunskapsresan om förändringen är för många företag/organisationer inte ens påbörjad. Ofta är den förförståelse som finns internt ojämnt fördelad. Och det är inte säkert att ledningen har insikt eller förståelse för att eller hur den digitala samhällsomvälvningen kommer påverka den egna verksamheten.

Det finns heller inget facit. Därför bör man sanktionera en experimentverksamhet. Det ska ingå i tjänsten ovan att med sina medarbetare samordna olika experiment baserat på idéer eller strategier som framkommer av den löpande medvetandegörandeprocessen. Vilka digitala verktyg kan ni använda, varför ska ni använda dem och hur fungerar de? Det går inte att läsa sig till. Det finns inget facit. Att prova sig fram är det som ger svaren. Glöm inte bort det grundläggande för sociala medier - att vara lyhörd och ha en transparent hållning. Det är en konversation ni ger er in i.

Digitalt är en marknad som växer när andra decimeras i krisens spår. Jag får citera Mark Comerfords dramatiska ordval vid utbildningen på Hyper Island för en månad sen:

"Go digital or die."

Vill du diskutera vidare och arbetar i offentlig sektor? Besök nätverket Digitala staten.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: