tisdag, oktober 23, 2007

Slutylat

Då var det dags att ta tag i situationen.

Just nu arbetar jag febrilt med att få färdigt rekryteringsmaterial till höstens mässor. Ett skoj men krävande jobb då det innebär mycket möten med reklambyrån och såklart avstämningar internt - en masse.

Parallellt med detta driver jag projekt med två utbildningskataloger och en upphandling. Stimulerande så det förslår - feltolka nu inte detta för ironi. Utmaningen är att hålla rull på allt trots att vägen är full av fartgupp. Tjusningen när jag lyckats manövrera något i hamn i den snåriga terrängen är svårslagen.

Häromdagen hade jag ett stimulerande samtal med en kollega om det jag tidigare bloggade om så flitigt. Frågor som "hur fungerar sammhällsinformation idag" och "vad är en statlig informatörs uppgift" granskades konstruktivt. Jag är definitivt för att informationsavdelningar för en levande diskussion kring detta. Det är för mig fortfarande oklart huruvida statliga verk och myndigheter följer marknadsströmmen eller har en plan när det gäller sättet att kommunicera.

För övrigt arbetar jag på en pitch hur vi skulle kunna arbeta med webben (sociala medier). Om vi agerar inom ett år kan vi kamma hem grymt "billiga" (läs "prisvärda") vinster eller resultat. Jag återkommer i den frågan.

Nu är det lunchdags.

måndag, oktober 08, 2007

Kluven tunga eller flera tungor?

Det är lätt att inse att min sporadiska närvaro bloggledes samt den något dramatiskt dystra tonen på sistone antyder en bitter, knäckt eller kanske gnällig Erik. Men så är icke fallet.

Jag gillar att vara naiv (om än i daglig kontakt med erfarenhetsmassan som jag släpar runt på). Naivitet ger nämligen möjlighet till flera saker. Tron på människan. Tron på organisationen. Möjligheten att ställa frågor som ifrågasätter det som känns vedertaget. Trots att det inte är helt smärtfritt att vara bärare av egenskapen "naiv" så menar jag att det är värt mycket att kämpa för att behålla den.

Man behöver inte vara godtrogen för att man är naiv. Man behöver heller inte vara dum. Om man är transparent och har svårt för att inte vara ärlig så tycker jag att det är en bra egenskap att vara naiv.

Ibland känner jag att det är klokt att förtydliga detta. T ex för min arbetsgivare. För att poängtera att jag inte är godtrogen eller dum förklarar jag hur jag fungerar:
"Det är, tack vare min naiva sida, ganska lätt att vinna min lojalitet. Har man gjort det så har man en stark, engagerad och dedikerad medarbetare. Om man istället, vilket inte är helt lätt, missbrukar och förlorar min lojalitet så är det mycket svårt att vinna den igen."

För att avsluta i gåtfull ton vill jag citera (som jag minns det) ett gammalt favoritdatorspel - Sid Meiers Pirates!:


"Sail ho! There is a sail on the horizon!"