fredag, mars 27, 2009

Regeringen satsar på bättre service och ökad delaktighet genom e-förvaltning

Igår kom besked från regeringskansliet om inrättandet av en delegation som ska se över myndigheters utveckling inom "E".

"Regeringen har idag beslutat att inrätta en delegation som ska leda och samordna arbetet med att utveckla it-baserade tjänster och lösningar i staten. Delegationen består av myndighetscheferna från de största och it-intensivaste myndigheterna. Ordförande för E-delegationen blir Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand."
- Från regeringskansliets pressmeddelande, den 26 mars 2009

Mats Odell säger till Internetworld att alla de stora myndigheterna är representerade och att skapa ökad förutsättning för deltagande genom att anamma den digitala utvecklingen.

"– En av de stora uppgifterna för delegationen är att de ska bidrar till ökad delaktighet och kunna jobba med det som kallas webb 2.0. Redan idag finns det exempel på myndigheter som gör en hel del spännande, exempelvis det som Riksantikvarieämbetet gör med sin blogg och sitt Flickr-konto. " - Mats Odell till Internetworld

Fantastiskt bra tycker jag med min naiva hatt på. Förhoppningsvis klarar man av att dela upp arbetet i kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Det handlar, menar jag, inte bara om att anamma tjänster och utveckla deltagande och service. I förlängningen handlar det om statens och dess myndigheters "väsen". När allt är i molnet. När vår fysiska värld är en direktkopplad applikation till molnet - vad är staten då? Hur ser den ut och hur fungerar den? Det långa perspektivet är abstrakt men viktigt.

Vill du också tänka och tycka kring detta? Välkommen till nätverket Digitala staten

Du kan även gå med i Facebookgruppen Svensk e-förvaltning startad av Jenny Birkestad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: