torsdag, april 12, 2007

Arbetsmarknadsverket kritiserar universitet och högskolor

Snart är det dags att söka till högre utbildning mensom tidigare nämnts här så är konkurrensen mellan lärosätena hård. Resultaten av konkurrensen gillas inte av alla. I ett nyligen startat projekt siktar AMV på att ge presumtiva studenter "objektiv" information om Sveriges utbildningsutbud. Detta görs bl a genom en hemsida och en telefonsupport för osäkra väljare.

I morgonens Gomorron Sverige berättar projektledare Sara Damber om projektet "Avstamp" och hur AMV ser på svenska lärosätens sätt att marknadsföra sig.

"Det är väldigt hård marknadsföring från skolornas sida, med fina broschyrer och kataloger. Men det är inte sådant som skall fungera som beslutsunderlag, beslutsunderlaget måste vara de egna framtidsutsikterna"

Själv tycker jag att frågan är högst relevant. Ska högre lärosäten ses som kommersiella, resultatinriktade organisationer eller inte? Det finns stora motsägelser i frågan eftersom t ex ett universitet är en statlig myndighet. Samtidigt pressas dessa myndigheter för att existensberättiga sig själva ekonomiskt. Symptomen av resultaten ser vi här - ett statligt verk som kritiserar, kanske med all rätt, ett helt skrå av statliga myndigheter.

Vilken väg är det som gäller i framtiden? I potten ligger människors liv och framtidsutsikter. Vågar vi stå utan tydligt vägval då?


Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: