onsdag, mars 28, 2007

Lärosäten kostar - vägen till pole position

Statliga lärosäten för högre utbildning har fått smak för marknadsföring. Eller snarare har statens påbud att högre utbildning skall konkurrera med högre utbildning skapat en marknad i marknaden. SR:s Ekot kör idag ett inslag om att högskolors reklam kostar allt mer.

"Man kom fram till att under 2005 så köptes annonsplatser för ett värde 46 miljoner, en siffra som steg till 73 miljoner förra året. Då är exempelvis webbannonser och informationsmässor inte inräknade."

Sjuttiotre miljoner riksdaler, plus de oredovisade utgifterna för mässor och webb, låter kanske inte så farligt i jämförelse med kommersiella utbildningsföretags marknadsföringsbudgetar. Värt att notera är dock den 37-procentiga ökningen mellan 2005 och 2006. Det torde vara ett tydligt tecken på att konkurrensen mellan lärosätena har hårdnat och troligtvis kommer vi att se ytterligare kostnadsökningar av det här slaget. Ett svagt söktryck tillsammans med tunga åsikter och signaler om rationalisering, kvalitetshöjning och uppstramning inom svensk högre utbildning kommer sannolikt ytterligare att pressa upp nivån.


Exempel på "tunga" åsikter hämtas från Sigbritt Franke, universitetskansler på HSV och där framför allt punkt tre.

Regeringens, på danskt manér, instiftande av ett globaliseringsråd skickar signaler om en framtida decimering av antalet lärosäten i form av fusioner. Också det en anledning för lärosätena att kapa åt sig så många "marknadsandelar" som möjligt för att ha ett bra läge inför en eventuell fusion.

Det rör sig i utbildningssverige och även om vägen ännu ligger dold så tjänar man troligtvis på att synas i största möjliga mån. Så länge vägen och målet är skymt kommer det att gå mer och mer skattepengar till att lärosäten med snarlika utbildningar, inför en eventuellt klarare framtid, skall konkurrera om utgångsläget.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: