måndag, april 20, 2009

Bättre webbtjänster i offentlig sektor

På onsdag förmiddag deltar jag som talare på Internetworlds (IDG) seminarium riktat mot informationschefer och kommunikatörer i offentlig sektor. Jag blev tillfrågad om jag kunde ställa upp i samband med uppstarten av nätverket Digitala staten.

Det är kul att nätverket är en framgång i det avseendet att det kan utgöra en grund för diskussion kring hur offentlig sektor skall eller bör förhålla sig till den digitala samhällsomvälvningen. Jag har också fått ett kvitto på att det finns gott om kompetent folk som vill diskutera, utveckla och medvetandegöra digitaliseringen inom det statliga. E-delegation i all ära men jag är övertygad om att förändring och utveckling framför allt måste födas inom de offentliga organisationerna och därför måste diskussionen föras där. Direktiven uppifrån måste sen ha stark koppling till synteserna av de interna diskussionerna.

Digitalt är mer än flödesscheman, organisatoriska pilar och effektivisering.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: