fredag, mars 06, 2009

Alla ska med, igen.

Kristina Persdotter, utredare på TCO, skriver idag på Newsmill att Sveriges utbildningsnivå är klart överskattad.

"Det verkar i Sverige finnas en självbild av att vi nu har en så välutbildad befolkning, så mer utbildning inte behövs. Men vid en jämförelse inom OECD-området ligger Sverige på en delad tolfteplats avseende andelen högskoleutbildade mellan 25 och 34 år. Andelen högskoleutbildade i Sverige är avgörande för Sveriges framtida tillväxt, konkurrensförmåga och produktivitet."

Kristina vänder och vrider på självbilden och uppmanar sedan regeringen, med referenser till bl a 90-talets högskoleutbyggnad, att snabbfotat skapa förutsättningar för Sverige att studera sig ur krisen.

"Krisen gör det nödvändigt för regeringens att skapa förutsättningar för mer utbildning. På så sätt kan Sverige komma stärkt ur krisen."

I viss mån tangerar ämnet det jag själv ofta tar upp - studentrekrytering och dess förutsättningar. Jag kommenterade Kristinas inlägg så här:

"En mer strategisk politik och tydliga övergripande mål behövs verkligen. Trenden just nu tycks vara att minska antalet lärosäten genom konkurrens och fusion. Ett direkt resultat av utbyggnaden under 90-talet.

Den strategi som tas fram måste vara balanserad för att kunna fungera med viss flexibilitet i både hög- och lågkonjunktur. Och de långsiktiga mål som ligger till grund för strategin måste vägas på guldvåg så de, när de fastställs, är hållbara.

Att springa på varje konjunkturboll är inget bra upplägg."


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: