söndag, mars 08, 2009

Medialt bemanningsföretag

Resumé skriver om att Aftonbladet och Minimedia startar bemanningsföretag ihop. Behovet av ett bemanningsföretag med informatörs-, webbredaktörs- och redigerarkompetens ska ha identifierats då Minimedia upprepade gånger fått förfrågningar om att hyra personal från kunder.

Maths Nilsson, vd för Minimedia:
"– Vi har under hela tiden som vi drivit Minimedia fått förfrågningar om att hyra ut personal. Nu ser vi över möjligheten att göra det under nya former."

Min erfarenhet av Minimedia är B. Man kan ju enligt ordspråket bara få två av de tre B:na (Billigt, Bra och Bråtom). Som kund vid annonsering i ett par bilagor har jag noterat att kombinationen Billigt och Bråttom har varit möjlig att få. Efter en del tjat och gnat fick jag till det sista B:et men då hade vi ju egentligen tappat "Bråttom". Detta kan ju vara en undantagserfarenhet, dock.

Affärsidén är inte dum och jag inspireras till viss del även av Minimedias upplägg. Det är viktigt dock att man håller en nivå där man inte devalverar yrkesstatusen (vaf-n, låter jag som Jan Guillou i Babeldiskussionen nu, eller?). Jag tycker allt oftare att jag som beställare har med marknads- eller kommunikationsavdelningar att göra där jag själv får in och pilla i det som producerats.

Kanske borde man starta egen kommunikationsavdelning?


Mer från Resumé om Minimedia>>

Inga kommentarer: