tisdag, april 17, 2007

Spontan kriswebb - vägledande för framtiden?

Den fruktansvärda massakern på Virginia Tech renderar ett stort krisarbete på orten Blacksburg, i USA och även i spridda delar i världen.

Aftonbladet.se skriver om hur studenter på Virginia Tech använder Facebook.com för att kolla av vilka som är okej. Communityn blir även en stöttande del i krisarbetet, en plats där den som behöver kan bearbeta sina känslor. Detsamma hände efter tsunamikatastrofen och pågick under lång tid.

Vad kan organisationer, företag och myndigheter lära sig av spontana eller improviserade kriswebbar? Det måste finnas en massa nyttig erfarenhet att använda och i stunden synliggjorda behov att uppfylla. Jag anser att det bör göras studier i frågan speciellt i anknytning till webb 2.0 och sociala medier.

Det är dessutom en bra affärsidé att jobba fram bra kriswebbar till myndigheter, kommuner och landsting.


Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: